หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
งานของเรา
แกลอรี่
กิจกรรมเพื่อสังคม
ติดต่อ
 

แปลน รีดเดอร์
POSD CORB

 

ประเภทงาน : ออกแบบ / สิ่งพิมพ์ / หนังสือ /
                ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

             ให้ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ และผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
     ภาพลักษณ์องค์กร เช่น รางงานประจำปี หนังสือ สมุดบันทึก ปฏิทิน วารสาร จุลสาร จดหมายข่าว
     แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ