หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
งานของเรา
แกลอรี่
กิจกรรมเพื่อสังคม
ติดต่อ
 

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร

 

ประเภทงาน : ออกแบบพิพิธภัณฑ์ / สื่อ
          ลูกค้า : กรมศิลปากร
            ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร
                    กรุงเทพมหานคร
            พ.ศ. : 2558             ออกแบบและตกแต่งภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ออกแบบการจัดแสดงโบราณวัตถุ
     ออกแบบการให้แสง จัดทำคำบรรยาย และวีดิทัศน์ ออกแบบ ผลิต ติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย